Իմ ազգանվան ծագումը

Իմ ազգանունը Հովհաննիսյան է։ Այն ծագել է Հովհաննես անունից, որը, ըստ Տիգրան Ավետիսյանի կազմած «Հայոց ազգանունների» բառարանի, հունարենից թարգմանած նշանակում է «հնազանդություն»։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *